Tessile

TAIPEI INNOVATIVE TEXTILE APPLICATION SHOW

17 - 19 Ottobre 2023
Taipei • Taiwan

CENTRAL ASIA HOME TEXTILE

2024
Almaty

TEXTILEXPO

2024
Almaty