Kazakistan

CENTRAL ASIA HOUSEWARE

14-17 Maggio 2023
Almaty

CENTRAL ASIA OFFICE

14-17 Maggio 2023
Almaty

Central Asia BEAUTY EXPO

24 - 26 Maggio 2023
Kazakhstan · Almaty

KAZPROM

31 Maggio - 2 Giugno 2023
Almaty

Central Asia Reklam

31 Maggio - 2 Giugno 2023
Almaty

LIGHT SOUND KAZAKHSTAN

31 Maggio - 2 Giugno 2023
Almaty